C L U B

ALM Evreux
I N S E P
ALM Evreux
ALM Evreux
ALM Evreux
ALM Evreux
ALM Evreux
SLUC Nancy
Leche Rio Breogan Lugo
Breogan Lugo
Leche Rio Breogan Lugo
Forum Filatelico Valladolid
Grupo Capitol Valladolid
Grupo Capitol Valladolid
Unicaja Malaga
Unicaja Malaga
Spirou Charleroi
Limoges CSP
Limoges CSP
Limoges CSP
PAYS

France
France
France
France
France
France
France
France
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Espagne
Belgique
France
France
France
OBSERVATION

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIVISION

Pro B
N 2
Pro A
Pro A
Pro A
Pro A
Pro A
Pro A
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Ligue 1
Pro B
Pro A
Pro A
ANNEE

1994 - 1995
1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014